Program creat să sprijine 350 de studenti și masteranzi

Scopul programului “PregătIT pentru mâine!” constă în pregătirea a 350 de tineri (ISCED 6-7) în vederea conștientizării oportunităților şi perspectivelor de carieră în domeniul IT, a direcțiilor de carieră pe care le pot urma, și a instituțiilor la care pot studia, precum și a facilitării accesului tinerilor în companiile din industrie.
 Prin organizarea de stagii de pregătire practică, participanții acestui program vor avea parte și de servicii de consiliere și orientare pentru carieră. 

Dacă ești student sau masterand și vrei să aplici:

INTRĂ PE PLATFORMA

Pentalog este o companie specializată în furnizarea de servicii şi soluţii digitale cu peste 1400 de ingineri IT, în 16 locaţii (Franţa, Romania, Republica Moldova, Germania, Statele Unite ale Americii, Mexic, UK, Ucraina şi Polonia) de pe 3 continente, cât şi o comunitate de 400 000 de specialişti. 

 Pentalog propune servicii de dezvoltare de software, expertiză în inovare şi growth, precum şi soluţii de evaluare, recrutare şi freelancing. Pe lângă implementare, Pentalog furnizează și servicii DevOps, SecOps, DataOps, precum și misiuni de consultanță pentru clienți din SUA, Franța, Germania, UK, Elveția, Belgia, Austria sau Suedia.

Pentalog a lansat “PregătIT pentru mâine!”

"PregătIT pentru mâine!” este un program de stagii de practică pentru studenți organizat 
de PENTALOG ROMANIA SRL și cofinanțat de Fondul Social European
 prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020. 

Rezultatele proiectului

Cifre importante pentru acest proiect

Valoare toală:  4,311,325.70 RON
 Valoare cofinanțare: 
4 095 755,184 RON din care: Cofinanțare asigurata de Uniunea Europeană 3,481,392.01 RON si Cofinanțare asigurata din bugetul national 614,363.13 RON.
Data începerii: 
25.09.2020
Data finalizării: 
28.09.2023
Titlul proiectului: 
PregatIT pentru mâine!
Cod MySMIS 2014: 
133081 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Oerational Capital Uman 2014-2020

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro | http://www.fonduri-ue.ro |  https://mfe.gov.ro/ 

© Copyright 2021 Pentalog

Până la sfârșitul programului “PregătIT pentru mâine!”, ne propunem să:
  •  creăm o rețea solidă între angajatori și instituțiile de învățământ pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional și local;
  • creștem numărul partenerilor – instituții de învățământ pentru a facilita accesul studenților la programe de pregătire cât mai diverse;
  • susținem 350 studenți care vor beneficia de consiliere și orientare pentru carieră, în conformitate cu legislația și metodologia în vigoare;
  • organizăm stagii de pregatire practică pentru 350 studenti; formăm cel puțin 350 tineri prin programe de învățare la locul de muncă;
  • creștem vizibilitatea acestor programe programelor de învațare la locul de muncă (practică, internship, etc) în rândul tinerilor astfel încât să fie un număr tot mai mare de beneficiari;
  • avem o contribuție semnificativă la accelerarea reformei în educație prin încurajarea implicării actorilor relevanți de pe piața muncii;
  • susținem implementarea unor măsuri pentru dezvoltarea durabilă în politicile regionale și naționale.